Обадете ни се +359 2 850 41 00
Запитване: Проект Продукти 0
08 Dec, 2016

Представяне на новия SIM ICP 6000 - оптично-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма

Новият SIM ICP 6000 е с обхват на дължина на вълната от 120 до 850 nm и позволява измерване на дори и халогенни елементи като хлор, бром, йод до ppb. С двоен изглед - радиален и аксиален; UV-изпълнение - до 1000 пъти по-чувствителен в сравнение с Echelle optics ICP-OES; 40 MHz FR-генератор, отговарящ изключително бързо на промени в плазмата. Възможна е директна аспирация на органични и маслени проби без нужда от аксесоари. Апаратът е с патентован Plasma Integrity Protector (PIP)  и камера за поглед върху пробата.