Обадете ни се +359 2 850 41 00
Запитване: Проект Продукти 0

Дестилационна система за определяне на азот DNP 3000

Производител: R. Espinar, S.L (Raypa)
Артикулен номер: DNP-3000

Електрически паров генератор с контрол на нивото на водата;
Засмукване на проба;
Калибриране на помпана от потребителя;
Микропроцесорен контрол на системата с LCD екран;
Автоматични титруване на дистилираната проба;
Възможност за въвеждане на 20 програми от потребител и 3 фиксирани;
Отчитане за затворена врата;
Отчитане за епруветката за разлагане;
Термостат при прегряване;

Технически характеритики:
Измервателен обхват: 0,1 до 200 mg N;
Откриваемост за N: 99,5 %;
Възпроизводимост: ± 1 %;
Време за дестилация: 4 минути за 100 mL;
Консумация на охлаждаща вода: 70 L/h;
Захранване: 2000 W (100%);
Програмируеми параметри и стойности:
• Вода за разтварряне: 0-200 mL
• NaOH разтвор: 0-200 mL
• H3BO3 разтвор: 0-200 mL
• Време за реакция (отложено): 0-30 минути
• Време за дестилация: 0-30 минути или безкрайно
• Регулиране на парата: 30-100%

Характеристики на титратора:
• Множество титрувални програми
• pH калибриране.
• Автоматична калибровка на бюретата
• Резултати: N или общ протеин
• Допълнителни приложния
• Резолюция: 0,001 pH, 1 mV, 0,3≤C
• Възпроизводимост: ± 0,001 pH
• Температурна компенсация със сонда CAT Pt100

Доставя се със следните аксесоари:
• Автоматичен титратор
• 1 макроепруветка d=42x300 mm
• 2 контейнера от 10 l за H2O, NaOH и 1 контейнер от 5 l за H3BO3
• Епруветки
Производител: Raypa