Обадете ни се +359 2 850 41 00
Запитване: Проект Продукти 0

Omnitek B.V.

Omnitek B.V. е водещ европейски производител от 40 години на автоматични системи за кинематичен вискозитет, покриващи широк спектър от тестове.

Серията апарати S-flow е разработена специално за приложения при максимална пропускателна способност, използващи проби, по-малки от 1 ml.

U-Visc моделите напълно отговарят на ASTM D445 и осигуряват изцяло автоматична работа, без необходимост от надзор.

Апаратите BitUVisc са пригодени да покрият изискванията при тестване на изключително вискозни проби като добавки, асфалти и HFO, за горива, смазочни материали, HFO, сурови масла, асфалти, восъци и други нютонови течности.

Продукти