Обадете ни се +359 2 850 41 00
Запитване: Проект Продукти 0

Верила Лубрикантс АД

Верила Лубрикантс  АД е наследник на богатите традиции на създадената през 1945г. химическа фабрика "Верила" край София. В периода 1968-1990г. е направена цялостна реконструкция и модернизация като в действие са пуснати редица нови мощности, които частично оформят съвремения облик на фирмата.

Дейността на Верила Лубрикантс АД е изключително многообразна. Тя обхваща диапазона от производствена до научно-изследователска, инженерингова и развойна дейност в областта на консистентните смазки и редица други спомагателни средства за индустрията. Дружеството разполага със съвременни лаборатории, утвърдени висококвалифицирани специалисти и научни работници, които правят производството гъвкаво по отношение изменящите се нужди на клиентите и изискванията на пазара. Внедрена е системата за Качество ISO - 9001: 2008.