Обадете ни се +359 2 850 41 00
Запитване: Проект Продукти 0

София Тех Парк АД

„София Тех Парк“ АД е дружество – 100 % собственост на Българската държава. Основната задача на дружеството е осъществяването на проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на Република България. За тази цел, „София Тех Парк“ АД ще си партнира с частни и публични клиенти, за да създаде и управлява уникална иновационна среда, да създаде и реализира образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги. Генералната цел на проекта е засилване на конкурентноспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания. „София Тех Парк“ АД ще си партнира с няколко заинтересовани страни-партньори, в това число водещи университети, Българската академия на науките (БАН), бизнес клъстъри, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, неправителствени организации и други при осъществяването на проекта, като същевременно ще отговаря за цялостната организация по неговото изготвяне, съпътстваща маркетингова дейност, финансиране, отдаване под наем, строителство и други дейности.

Реализирани проекти