Обадете ни се +359 2 850 41 00
Запитване: Проект Продукти 0

Приста Ойл

Приста Ойл Груп е холдингова структура, чиято сфера на дейност обхваща следните две направления:

   •   Производство и търговия на моторни и индустриални масла, греси и специални течности - дейност
        развивана изцяло от Приста Ойл Холдинг и международните й филиали
   •   Акумулаторен бизнес - в структурата на Монбат (един от блучиповете на Софийскa Стокова Борса)