Обадете ни се +359 2 850 41 00
Запитване: Проект Продукти 0

Елаците-Мед АД

Елаците-Мед АД е водещо дружество в минната индустрия на България, с основен предмет на дейност добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”. Добитата и натрошена руда се транспортира от открития рудник, разположен в землищата на гр. Етрополе и с.Челопеч, до Обогатителния комплекс в с. Мирково по 6,5 километрова гумено-транспортна лента разположена в тунел преминаващ под билото на Стара планина.

Днес рудник „Елаците“  се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди, а разработките и инвестициите в капитално строителство и най-съвременно технологично оборудване гарантират устойчиво развитие на минния комплекс и подобряване на условията на труд и околната среда.