Софлаб ООД - лабораторни консумативи, апарати и мебели  
Тук можете да търсите по ключова дума, каталожен номер и по производител.
Търсене по производител
Не намерихте това, което търсите? Свържете с нас, за да ви помогнем.

Цените на продуктите могат да се видят след регистрация!

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че поради широкия продуктов обхват на фирма Софлаб ООД, част от посочените в сайта продукти не са налични на склад. За повече информация използвайте формите за контакт, посочени в сайта ни. Благодарим Ви!

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Апарат за определяне на съдържание на смоли в нефтопродукти (LINETRONIC TECHNOLOGIES SA)

№ LT/EB-241000/M

-Вана оборудвана с кожух от неръждаема стомана, поставена в алуминиев блок;
-5 концентрични намотки;
-централен колектор оборудван с индикатор за потока;
-5 продухващи устройства;
-парен нагревател;
-Защита от прегряване;
-Работна температура: от околната до 2800С;
-Температурен сензор: РТ100 клас А;
-Манометър за тестове: STEAM JET;
-Захранване: 220 Vac;
Методи: ASTM D381, IP 131, IP 540, ISO 6246, DIN 51 784
Прозиводител: LINETRONIC TECHNOLOGIES SA

 
Апарат за определяне на специфична повърхност SURFER STD (POROTEC GmbH)

№ PD010200

Прилага принципа на статичната абсорбция на газ (физична и химична) под контролиране параметри (температура и налягане) за да определи микро структурните характеристики на твърди и прахообразни проби.
Характеристика:

- Определяне на специфична площ разпределение на meso пори, общо специфично разпределение на порите

>Капацитет на системата:

- Анализ: един порт за анализ, един сензор за налягане,един сензор за ниво на течен азот
- Пробоподготовка: три дегазиращи порта (отделен достъп до вакуум)

>Обхват:

- Специфична повърхност: От 0.01 m2/g използвайки азот или аргон. Без горна граница
- Специфичен обем на порите: от 0.00005 cm3/g
- Размер на порите: От 2 до 100 nm. (обхвата на размера може да се разшири чрез micropore и ultra-micropore конфигурация на апарата, или от 500 nm чрез подходящ пресмятащ софтуер
- Възпроизводимост: по- добра от 1% (съгласно пробата и приложения модел за изчисление)
- Време за анализ: около 15 мин за определяне на площта

>Газови входове:

- Адсорбат: четири газови входа, автоматично избираеми и независими
- Налягане на вход: максимално налягане 150 KPa

>Адсорбати:

- Адсорбати: N2, Ar, CO2, He, . . .

>Държач на пробата:

- Малък размер (около 10 cc), входен диаметър 8 mm (наличен със и без вакуумен спирателен кран
- Среден размер (около 15 cc), входен диаметър 8 mm (наличен със и без вакуумен спирателен кран

>Вакуумна система:

- Основен вакуум: краен вакуум 5.10-3 torr за дегазиращи устройства с двустъпална ротационна вакуум помпа
- Измервателно устройство за вакуум: Micro Pirani от 1x 10-5 torr до атмосферно налягане
- Филтри: Опция: Активен алуминиев филтър между вакуум помпата и устройството
- Температура на устройството: контролирана при 35 °C +/- 0.1 °C

>Измерване на налягането:

- Injection transducer: Absolute Piiezzo 1000 torr FS, точност по добра от 0.15% резолюция 0.01 torr
- Equilibrium transducer: 1 - Absolute Piezzo 1000 torr FS, точност по добра от 0.15% резолюция 0.01 torr
- Вграден A/D конвертер:
24 bit A/D конвертер, 6 канала
12 bit A/D конвертер, 4 канала
Автоматична калибровка и линеаризация

>Охлаждаща система

- Течен азот и течен аргон с автоматичен контрол на нивото Моторизирано пълнене и празнене
- Контрол на нивото: измерване чрез нивомер +/- 0.02 mm от зададената точка
- Капацитет на съда: единичен 3 l
- Време без промяна: мин. 72 часа (за течен азот, съгласно спецификацията на производителя и характера на пробата)

>Подготовка на пробата - вграден дегазер с 2 порта

- Дегазиращ порт: 2 дегазиращи порта с директен достъп до вакуум. Максималните градуси при вакуум зависят от инсталираната вакуум система. Мек старт на вакуум системата предотвратяващ сепарирането на праховите проби
- Краен вакуум 5.10-3 torr за дегазиращи устройства с двустъпална ротационна помпа от SURFER
- Температура: от стайната до 723 K (450 °C) през 1 K
- Точност: +/- 1 %
- Време за дегазиране: неограничено
- Без необходимост от допълване на газ

>Захранване: 230 VAC +/-10%, 50/60 Hz, Max 1500 VA:

Софтуер:

- Специфична повърхност: BET 2 параметъра, BET full уравнение (3 параметъра) с функция за нелинейна регресия. Langmuir model, Dubinin-Radushkevich-Kaganer, Excess Surface Work (ESW) model, t-Plot,apha-S-Plot (Sing), MP-Plot (Mikhail-Brunauer-Bodor)
- Стандартни изотерми за Т калкулация: Halsey, Fransil, Harkins-Jura, De Boer, Halenda, Lecloux, Hydroxylated silica, Клиентски стандарти
- Мезо разпределение на порите: Barrett-Joyner-Halenda, Dollimore-Heal, Cranston-Inkley, Свободни методи
- Микро разпределение на порите: Horvath-Kawazoe, Saito-Foley, Dubinin-Stoeckli
- Налични потенциални функции: Nitrogen - Graphite (@ 77K), Argon - Graphite (@ 77K, 87K), Carbon dioxide - Graphite (194K,273K, 298K), Argon - Zeolite (@ 87K, 77K), Nitrogen - Zeolite (@ 77K), Клиентски гункции
- Хемисорбция: изваждане на изотерми от силна и слаба хемисорбция. Обратна екстраполация до нулево налягане за метални повърхности и изчисляване на дисперсията. Langmuir модел при различни експоненти
- Графики: Всички изчисления са налични и в графичен модел
- Отчети: три формата на отчет

>NLDFT Софтуерен модул

- Модула ще намали свободната енергия W(≤(r)) с отношение към ≤(r), използвайки теорията на NLDFT за определяне на микro - мезо разпределение на порите
- Размери на порите: 100 стъпки от 0.3 nm до 500 nm, 20 стъпки от 0.3 nm до 1 nm , 40 стъпки от 1 nm до 10 nm, 40 стъпки от 10 nm до 500 nm
Параметри за интермолекулярни потенцияли
- N2 - въглерод при 77K базиран на модел отворени пори /модел цилиндрични пори/
- N2 - силика при 77K базиран на модел цилиндрични пори
- Ar - силика/ въглерод при 87K базиран на модел цилиндрични пори
- Ar - въглерод при 87K базиран на модел отворени пори
- CO2 - въглерод при 273K базиран на модел отворени пори
Данни
- Теоретична изотерма и пресметната изотрма показани като линейна и логаритмична графика
- Разпределение на порите по размер като линейна и логаритмична графика
Формат за експортиране
- Директно отпечатване на графика
- Експортиране на графика в електронен формат
- Експортиране на данни в текстови формат
Окомплектовката включва компютър, софтуер, вакуум помпа, и една бюрета.
Средната консумация на бюрети годишно е приблизително 4 броя.

>Азот 5.0, хелий 5.0 и течен азот трябва да бъдат осигурени от клиента

 
Апарат за определяне на пламна температура затворен тигел по Пенски Мартен apm-8fc (TANAKA instruments)

№ аpm-8fc

Напълно автоматично определяне на пламна температура, тип затворен тигел
Три предварително зададени метода за определяне
Процедура А за хомогенни течни петролни проби
Процедура B за остатъчни горива и нехомогенни течности
Процедура C за биодизел
Специфкация"
- Метод: ISO 2719, ASTM D93, IP34 JIS K2265-3
- Обхват: от околната до 370°C
- Източник на запалване: газова горелка и електрическа запалка
- Температурен сензор: PT-100
- Детектор на запалване: CRC термодвойка
- Мощност: 720W
- Размери: 230(Ш) ≤ 470(Д) ≤ 385(В) mm
- Тегло: 17 кг
Противопожарна система за повишена безопасност с външен инертен газ: (СО2 или N2) бързо протича и задушава пламъка в случай на прекомерно разпространение на пламъка около тестовата чашка.
Производител: Tanaka Instruments Япония

 
Апарат за определяне на пламна температура затворен тигел по Пенски Мартен APM-8 (TANAKA instruments)

№ APM-8

Напълно автоматично определяне на пламна температура, тип затворен тигел
Три предварително зададени метода за определяне
Процедура А за хомогенни течни петролни проби
Процедура B за остатъчни горива и нехомогенни течности
Процедура C за биодизел
Специфкация"
- Метод: ISO 2719, ASTM D93, IP34 JIS K2265-3
- Обхват: от околната до 370°C
- Източник на запалване: газова горелка и електрическа запалка
- Температурен сензор: PT-100
- Детектор на запалване: CRC термодвойка
- Мощност: 720W
- Размери: 230(Ш) ≤ 470(Д) ≤ 385(В) mm
- Тегло: 17 кг
Производител: Tanaka Instruments Япония

 
Апарат за определяне на пламна температура в отворен тигел по метода на Кливлънд, ASTM D92 (LINETRONIC TECHNOLOGIES SA)

№ LT/CO-88000/M

-Електрическо загряване чрез електронен регулатор
-Корпус с киселинно-устойчиво епоксидно покритие
-Калибриран месингов съд
-Устройство за запалване с газ с ръчно управление
-Клампи за термометър
Производител: LINETRONIC TECHNOLOGIES SA

 
Апарат за определяне на пламна температура (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K87490

-Стандарти: ASTM D92; IP 36; ISO 2592;
-За пламни температури над 79°C;
-Захранване: 230V, 50Hz;
Включва: Тестова чашка; Температурна сонда PT100; Кабел; Тръба за газа; Софтуер; принтер.
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на пенообразуващи свойства на смазочни масла (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K43092

Разпенване на смазочни масла в приложения, включващи турбуленция, високоскоростни предавки или голям обем на изпомпване могат да доведат до недостатъчно смазване, кавитация, преливане и преждевременна оксидация. Пробата се продухва с контролиран обем въздух при различни определени температури, включително най-новия високотемпературен тест при 150 ° С. Получената пяна се измерва в края на всеки период на аериране и на различни интервали след това. По време на теста за висока температура се измерва времето, необходимо за пяната да стигне до "0" след периода на аериране.
Предимства:
Dual-twin модели за стандартни тестове за определяне на пенообразуващи характеристики;
Високотемпературни течни вани за тестове "
Sequence IV";
Автоматични модели за последователност във времето за двата теста;
Персонализирани конфигурации за специализирани приложения;
Захранване: 220-240V 50/60Hz;
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на пенетрация на греси (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K95590

-Измерване на консистенцията на самозчни греси, нефтени восъци, битуми, пасти, кремове и други твърди и полутвърди продукти;
- Автоматично програмиране на времето;
- Моторизирано поставяне на пенетратора върху повърхността на пробата;
- Широк и удобен течно-кристален дисплей;
- RS 232 порт;
- Обхват: 0-62.0 мм през 1/10 мм или 1/100 мм
в 1/10 мм от скалата;
- Интервали: от 0.1 до 9999.9 секунди с функция за автоматично повторение;
- Възможност за избор на различни аксесоари;
- отговря на следните стандарти: ASTM D5, D217, D937, D1321, D1403, D2884, D4950; IP 49, 50, 179, 310; ISO 2137; DIN 51804, 51580, 51579; FTM 791-311, 791-312, 791-313; AOCS Cc 16-60; AACC 58-14; NF T 60-119; 60-123; 60-132; 66-004;
-Включени аксесоари: стандартно бутало: 47.5 кг; теглилки: 50 и 100 г
-Размери на основата: 31.7x35.6 см;
-Общи размери: 31.7x35.6x45.7 см;
-Тегло:15.9 кг.
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на общо съдържание на сяра в петролни продукти RX-620SA (TANAKA instruments)

№ RX-620SA

· Метод: EDXRF, отговарящ на стандартите ISO 8754, ASTM D4294;
· Брой на тестовете: 1;
· Обем на пробата: 3-5 мл;
· Измервателен обхват: 0-6.00wt%;
· Време за измерване: от 10 до 990 сек. през 10 сек. нарастване;
· Калибровка: автоматична и автоматична, в две точки, както и многоточкова (до 12 точки);
· Източник на излъчване: X-ray тръба при 7kV-0.15mA;
· Тефлонов съд за пробата;
· Вграден принтер;
· LCD дисплей;
· Изход за връзка с компютър;
· Размер (WxDxH): 560x515x245 mm;
· Тегло: 29.0 kg;
· В комплект с: кабел за захранването; 12 бр. държатели за пробата и аксесоари към тях, 12 бр. тефлонови съдчета за пробата; 1 ролка с размер 200mm x 1000 m Mylar филм; 1 бр. поставка за пробата, 1 резервна мастилница за принтера, 1 пакет принтерна хартия, 12 позиционен аутосемплер;
Производител: TANAKA instruments - Япония

 
Апарат за определяне на общо съдържание на сяра в петролни продукти RX-360SH (TANAKA instruments)

№ RX-360SH

· Метод: EDXRF, отговарящ на стандартите ISO 8754, ASTM D4294;
· Брой на тестовете: 1;
· Обем на пробата: 3-5 мл;
· Измервателен обхват: 0-6.00wt%;
· Време за измерване: от 10 до 300 сек. през 10 сек. нарастване;
· Калибровка: автоматична и автоматична, в две точки, както и многоточкова (до 10 точки);
· Източник на излъчване: X-ray тръба при 7kV-0.15mA;
· Тефлонов съд за пробата;
· Вграден принтер;
· LCD дисплей;
· Изход за връзка с компютър;
· Размер (WxDxH): 420x350x140 mm;
· Тегло: 12.5 kg;
· В комплект с: AC адаптер; тефлонови съдчета за пробата (5 бр/ опаковка) - 1 опаковка; стойка за пробата; 1 ролка с размери 200mmx1000mMylar филм; Резервна мастилница за принтера - 1 брой
Производител: TANAKA instruments - Япония

 
Апарат за определяне на обща утайка на остатъчни горива и условен вискозитет (LINETRONIC TECHNOLOGIES SA)

№ LT/TST-115200/M

· Материал: неръждаема стомана 18/8
· Две филтрувални групи;
· Дроселен клапан за контрол на вакуума;
· Нагревателна или охлаждаща бобина;
· Тръби за парата, водата и вакуума;
· Колба от 500ml, защитена от нараняване;
· Манометър за вакуума;
· отговаря на стандартите: ASTM D4870, IP 375 - IP 390 (proc.A), ISO 10307;
· За определяне на обща утайка в остатъчни горива с максимален вискозитет 55 cSt (mm2/s) при 100°C;
· Максимална масова част на общата утайка, за която се отнася точността на метода: до 0.50 % m/m;
· Максимална масова част на общата утайка за дестилатни горива, съдържащи остатъчни компоненти: до 0.40 % m/m;
БЕЗ АКСЕСОАРИ!
Производител: LINETRONIC TECHNOLOGIES SA - Швейцария

 
Апарат за определяне на обемната плътност на зърнено-житни култури (Pfeuffer GmbH)

№ Chondrometer500ml

· Материал: неръждаема стомана;
· Компактен дизайн;
· Надеждни и точни резултати;
В комплекта са включени и:
· Пластмасов контейнер за проби;
· Дигитална везна;
· Корекционна таблица за зърно, ръж, ечемик,овес;
· Куфар;
· Тегло: 4,5 kg;
· Обем: 500 ml.

 
Апарат за определяне на механична стабилност, с четири цилиндъра, стандартен модел (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K18345


-Стандарти: ASTM D1831, MIL-G-10924SA;
-Максимална температура: 93°C;
-Стабилност на температурата: 1°C;
-Размери: 64x47x38 см;
-Тегло: 84.8кг;
-Захранване: 220-240V 50Hz;
-Микропроцесорен конторл;
-В комплект с: Тестови цилиндъра (4), уплътнения, валяци за цилиндрите (4)
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на механична стабилност, с два цилиндъра, стандартен модел (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K18325

-Стандарти: ASTM D1831, MIL-G-10924SA;
-Максимална температура: 93°C;
-Стабилност на температурата: 1°C;
-Размери: 42x47x38 см;
-Тегло: 52.6 кг;
-Захранване: 220-240V 50Hz;
-Микропроцесорен конторл;
-В комплект с: Тестови цилиндъра (2), уплътнения, валяци за цилиндрите (2)
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на механична стабилност, единичен модел (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K18305

-Стандарти: ASTM D1831
-Максимална температура: до 93.3°C;
-Размери: 64x47x38см;
-Тегло: 84.8 кг;
-Захранване: 220-240V 50Hz;
-Микропроцесорен конторл;
-В комплект с: цилиндър; уплътнения; валяк за цилиндъра.
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на механична стабилност (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K18347

-Стандарти: ASTM D1831, MIL-G-10924SA;
-Максимална температура: 160°C;
-Стабилност на температурата: 1°C;
-Размери: 64x47x38см;
-Тегло: 84.8 кг;
-Захранване: 220-240V 50Hz;
-Микропроцесорен конторл;
-В комплект с: цилиндър; уплътнения; валяк за цилиндъра.
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.


 
Апарат за определяне на масленост LactoFlash (Funke-Dr.N.Gerber Labortechnik GmbH)

№ 3530

Обхват на измерване(масленост) - 0 до 30 % масленост
Резолюция на измерването - 0.01 %
Възпроизводимост на измерването - 0.02 % в интервала 0 - 5%
- 0.2 % в интервала 5 - 30 %
Обхват на измерване(сух безмаслен остатък) - 0 -15%
Резолюция на измерването - 0.01 %
Възпроизводимост - 0.04 %

Брой проби - до 120 проби/час
Обем на пробата - 12 до 20 ml
Възможност за връзка с компютър и принтер - паралелен и сериен порт(RS 232)
Параметри,които могат да бъдат пресмятани косвено:
Плътност - 0.0001 g/cm3
Протеин - 0.01 % (0.02 %)
Лактоза - 0.01 % (0.03 %)
Ел.захранване - 230 V/ 50-60 Hz , 60 W
Тегло - 5 kg

 
Апарат за определяне на корозия върху медна пластина (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K25339

-Стандарти: ASTM D130, D6074, D6158; FSPT DT-28-65; IP 154; ISO 2160; DIN 51759; FTM 791-5325; NF M 07-015;
-Капацитет: до 17 епруветки;
-Микропроцесорен контрол на температурата;
-Дигитално показание на температурата;
-Защита от прегряване;
-Максимална температура: 190°C;
-Стабилност на температурата: 1°C;
-Обхват на нагревателя: 0-750W;
-Среда на ваната: 18.9л вода или високотемпературен флуид;
-Захранване: 220-240V 50/60Hz, Еднофазово, 4A;
-Размери: 39x32x36 см;
-Тегло: 12.2 кг;
Без аксесоари!
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на коксов остаък по Conradson, микрометод (TANAKA instruments)

№ ACR-M3

Отговаря на стандарт ISO 10370, ASTM D4530
Коксуваща фурна - с циркулационна камера с размери 85x105 mm,неръждаема стомана
Нагревател - 2x500 W.Максимална работна температура - 500°C
Контролер - дигитален, модел PC-935
Термодвойка - JIS J-тип (Fe - Constantan)
Двустепенен регулатор за налягане - макс. 1400kPa
Работно налягане - 20 до 750kPa (обичайно около 150 kPa).
Дебитомер - 0.1 до 1L/min
Дебит - автоматично регулиране на дебита - 150ml/min - 600ml/min.(аccording to ASTM D4530)
Сборник за кондензат - 200 ml стъклен съд с винилово покритие.
Размери - 350W x 390D x 460H mm, тегло - 21 kg
Ел.захранване - 220/240V 50/60Hz, макс.1,6 kW
Захранване с азот N2 - осигурява се от клиента
Налягане на азота - 200-500kPa / диаметър на вход N2 - 10 mm
Консумация на N2 - 40l N2 /тест
Необходимо е апарата да бъде поставен в камина или локален аспиратор.
Обхват на доставка - ACR-M3 - 1 pc,
1. Small Vials, 2 mL (100/box) 1box
2. Large Vials, 15 mL (50/box) 1box
3. Holder for Small Vials 1pc
4. Holder for Large Vials 1pc
5. Hook 1pc
6. Condensate Trap 1pc
7. Oven Seal Lid 1pc
8. AC Power Code (1.5m) 1pc
9. Braided Hose for N2 Gas (3m) 1pc.
10. Wire Band for N2 Gas 2pcs
11. Rubber Hose for Exhaust (5m) 1pc
12. Hose Band for Exhaust 1pc
13. Instruction Manual 1pc.

 
Апарат за определяне на индекса на стопилка, модел 2000A MFR, LDC дисплей (Qualitest International Inc.)

№ MFI-2000A

-Температурен обхват: 120oC - 450oC (248 oF -842 oF);
-Точност: +/- 0.5oC;
-Електрически изисквания: 110V/60 Hz, или 220V/50;
-Нетно тегло: 27 кг;
-Размери: 40cm x 26cm x 62cm;
-Стандартни:
ISO 1133, ASTM D1238 Method A and GB/T 3682 Method A;
Стандартната конфигурация включва: теглилки (1) 600g, (1) 875g, (1) 960g, (1) 1000g, (1) 1200g, (1) 1640g, (8) 2000g; комплект за почистване; нож; четка; фуния;цилиндър; гаечен ключ.
Производител: Qualitest International Inc.

 
Апарат за определяне на загубите от изпарение на смазочни масла (LINETRONIC TECHNOLOGIES SA)

№ OILLAB 580

· Стандарт: ASTM D5800 / IP 421
· Електрически нагревателен алуминиев блок;
· Електронен регулатор за автоматичен конторл на температурата и диференциалното налягане;
· Измервателен обхват: 0 °C 320 °C, Резолюция 0.01°C
· Диференциално налягане 20 mm H20, точност 1%
· Сензорен работен панел
· Течно-кристален дисплей
· USB Порт
· Памет за 60'000 анализа
· Вградена вакуумна помпа
· Изпарително блюдо
· Държател на блюдото
· Защитни ръкавици
Производител: LINETRONIC TECHNOLOGIES SA

 
Апарат за определяне на загуби от изпарение на смазочни масла по метода на Ноак (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K44190

· Тест метод: За определяне на загубите от изпарение на смазочни масла, осново на моторни масла. Измереното количество проба се поставя в изпарителен тигел и се загрява до 245.2°C., при постоянен поток на въздух в продължение на 60 минути. Определя се загубата на маса на маслото.
· 6.5" сензорен дисплей;
· Вградена вакуум помпа с автоматичен електорнен контрол;
· Директно измерване на температурата на пробата чрез PT100 сензор
· Високо-устойчив клaпан, вътрешен филтър за премахване на остатъка от продукта;
· USB изход за връзка към външен принтер и/или компютър
· Kапацитет за запаметяване на повече от 60,000 анализа
· CE маркировка
· Отговаря на стандартите: ASTM D5800 процедура B; IP 421; DIN 51581
· Капацитет: 1 проба;
· Температурен обхват: 225°C до 275°C
· Резолюция: 0.01°C
· Точност: 0.2°C
· Температура на околната среда: макс. 35°C;
· Влажност на околната среда: макс. 80%;
· Мощност: 420W
· Захраване: 220V 50/60Hz
· Включва: изпарителен тигел; тестови топчета (10); почиставащ агент за дюзата; стойка за тигела; защтни ръкавици; гаечен ключ; клещи; работен софтуер.
Производител:
Koehler Instrument Company, Inc. - САЩ

 
Апарат за определяне на диаметър на фибри IWTO-12 (ITEC Inovation LTD)

№ IWTO-12

Апаратът измерва индивидуални влакна от вълна, кашмир, алпака, ангора, лен и др.
Фрагментите влакна се измерват посредством лазер и се стига до точни резултати с минимална пробоподготовка: среден диаметър на влакното (в микрони), коефициент на вариация на диаметър (в проценти), a diameter distribution of histogram (per cent of fibres in 1 micron class intervals), извивка на влакното в градуси/mm, фактор на удобство (в проценти при фибри по-малки от 30.5 микрона за вълна).
Средният диаметър на фибрите се измерва чрез лазер, а резултатите се докладват в микрометри (microns). Обикновено 1000 фибри се измерват за по-малко от 40 секунди. Поради факта, че измерванията се провеждат от индивидуални влакна, разпределението на диаметрите на пробата могат да се натрупат и да се изразят под формата на хистограма.
Може да се пресметне и коефициентът на вариация на диаметъра на фибрите.
Доставката включва:
1 Windows 7 Laserscan Апарат
1 Windows 7 Laserscan Софтуер.
1 ръководство за употреба
1 комплект от 9 Interwoollabs Calibration Tops
1 гилотина
1 компютър с инсталиран Laserscan Software.
1 принтер

Производител: ITEC Inovation LTD

 
Апарат за определяне на гранична температура на филтруемост AFP- 102 (TANAKA instruments)

№ AFP 102

Напълно автоматично определяне на CFPP съгласно IP309 , ASTM D6371 и JIS K2288
Използване на пелтие елементи за нагряване и охлаждане
Избиране на начин на охлаждане: линейно охлаждане, или конвенционално постепенно охлаждане
Лесно управление чрез вградена клавиатура и микропроцесорно управление
Надежно откриване на минискуса чрез горен и долен детектори на менискуса монтирани върху държач , който се плъзга назад и напред , за да следят пипетата Този нов дизайн позволява не само лесна работа , но и надеждно откриване при условията , когато пипетата е матирана .
Спецификация:
- Отговаря на стандарти: IP309, ASTM D6371, EN116 and JIS K2288
- Една тестова глава
- Обем на специмента: 45m
- Измервателен обхват: RT до -60oC (Най- ниската температура зависи от температурата та течността в чилъра и околната телпература)
- Контрол: микропроцесорен
- CFPP определяне: фото електричен детектор състоящ се от LED светлина, фототранзистор, и фиброва оптика
- Вакуум регулатор: състои се от микро въздушна помпа, регулатор на налягането, соленоиден клапан, и пластмасова бутилка
- Нагряване и охлаждане: необходим е външен чилър. Чрез пелтие елементи. Горещата част на пелтие елемента се охлацда чрез външен чилър
- Температурен контрол: Стъпково (-34 oC, -51 oC и -67 oC) или линейно. Нивата на линейното охлаждане могат да се програмират
- RS-232C 1 канален (за PC или принтер)
- Захранване: 220 or 240VAC, 3A
- Размери: 50mmWx550mmDx480mmH, 27kg
- Стандартни аксесоари: температурен сензор; Пипета; вакуум маркучи с конектор и адаптор; държач зафилтър; филтри - 4 бр; капак; тестов съд; спейсер; изолатор широк и тесен; връзки и клапми за чилъра
Производител: Tanaka Scientific Япония.

 
Апарат за определяне на гранична температура на филтруемост (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K45900

-Определяне на нискотемпературните характеристики на автомобилни дизелови горива и газьол; включително и проби с подобрителни добавки като измерва температурата;
-Отговаря на: ASTM D6371, IP 309 и DIN 51428;
-Тестови съд с градуировка - Pyrex
-Месингов кожух;
-Пластмасов стопер;
-палстмасов изолационен пръстен и разделител;
-пипета;
-Месингов филтър с фина мрежа от неръждаема стомана
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на вътрящ момент на смазочни масла при ниски температури (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K18852

-Тест метод: ASTM D1478;
-Обхват на охлаждане:- 54
°C;
-Предназначена за масла, подходящи за сачмени лагери;
-Охлаждане: херметична система с каскадно механично охлаждане;
-Корпус от неръждаема стомана;
-Размери:
123x86x116 см;
-Захранване: 220-240V / 50Hz;
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.

 
Апарат за определяне на водоизмиваемост (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K19295

-Стандарт: ASTM D1264, D4950; IP 215; FTM 791-3252;
-Мотор: 1/3hp 1725rpm;
-Размери: 46x30x48 cm;
-Тегло: 30.4 кг;
-Захранване: 220-240V 50Hz;
-Термометър: ASTM 15Cм
Производител: Koehler Instrument Company, Inc.


 
Апарат за определяне на водната абсорбцията на хартия и велпапе, модел CT-05 (TECHLAB SYSTEMS, S.L)

№ 2852

· Отговаря на стандартите TAPPI T441-ISO 535-NF Q-03-018- NF Q-03-035 -FEFCO 7-
· DIN 53132- EN 20535 - SCAN P12.
· Бързо захващане на пробата
· Стандартна тестова област от 100 cm2
· Апаратът се състои от цилиндър с размер 100 +/-0,2 cm2, захващаща система и подвижна ръчка поставна на матална плоча, неабсорбиращо меко гумено улътнение; полиран метален валяк с дължина 200 мм, диамеър 90 мм и тегло 10 +/-0,5 kgs
· Без попивателна хартия!

 
Апарат за определяне на вода по метода на Dean & Stark (Koehler Instrument Company, Inc.)

№ K31830

· Определя водното съдържание в нефтопродукти, катрани, емулгиран асфалт, и други битумни материали чрез дестилационния метод;
· Стандарт: ASTM D95
Включва:
· Хладник 400 мл;
· Уловител: 10 мл;
· Облодънна колба: 1000 мл;
· Установка за монтаж: клампа, държач, основа, подпорен прът;
Производител: Koehler Instrument Company

 
Апарат за определяне на Бензен и определяне на летливи халогенирани въглеводороди. (Klaus Hofmann GmbH)

№ 40014.00

Състои се от микросепаратор и събирателно шише

 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

За контакт

Офис София:
Факс: +359 (0) 884 155 617
Тел: +359 02 850 41 00
Тел: +359 02 850 41 01
GSM: +359 (0) 886 19 76 22
GSM: +359 (0) 886 19 76 26
GSM: +359 (0) 884 88 45 51
e-mail: office(at)soflab.eu
Адрес: България, София
ж.к София парк, сграда (блок) 16 Б, партерен етаж

Регионални сътрудници:

гр. Пловдив:
Тел/факс: 032 624 446
GSM: 0882 023 554
e-mail: dimitar.sahatchiev@soflab.eu

гр. Шумен:
Тел/факс: 054/800 503
GSM: 0885 057 125
e-mail: kristina.stoeva@soflab.eu

Начало| Партньори| Продукти| Поръчай| Клиенти| Проекти| За нас| Сертификати| Новини| Контакти|
All rights reserved. Website design and development by Softgroup Ltd.