Софлаб ООД - лабораторни консумативи, апарати и мебели  
1 2 3 4   4

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH
- Част от консорциума Xylem Group. Производител на всички видове рН-метри, кондуктометри, оксиметри, йонметри, турбидиметри и апарати за анализ на води. Фирмата произвежда също така и апаратура за on-line мониторинг.

 Каталог - Изтегли

Raypa R. Espinar, S.L.
- Испанска фирма за производство на лаборатоно оборудване: автоклави, апарати за анализ на азот по метода на Келдал, мазнини по метода на Сокслет, влакнини, инкубатори, водни бани, фризери и т.н

 Каталог системи за разлагане - Изтегли
 Каталог автоклави - Изтегли

Thermo Scientific
- Производител на лабораторни апарати: всички видове инкубатори, сушилни, пещи, водни и маслени бани.

 Каталог - Изтегли

Eppendorf AG
- Световен лидер в производството на апаратура за развойна и общолабораторна дейност. Номер едно в производството на дозиращи устройства: автоматични пипети, дигитални бюрети, дозатори, и др.

 Каталог дозиращи устройства - Изтегли
 Каталог консумативи за пробоподготовка - Изтегли

ENDECOTTS LIMITED
- Английска фирма за производство на апарати за ситов анализ.

 Каталог - Изтегли

GFL-Geselschaft fur Labortechnik Mbh
- Компанията GFL е един от лидерите в производството на дестилатори, водни бани, клатачки и инкубатори отговарящи на всички съвременни изисквания за издръжливост на материалите, технически характеристики и дизайн

 Каталог - Изтегли

Aurora Instruments Ltd.
- Канадски производител на аналитична апаратура както следва: Атомноаборбционни спектромери (AAS), Атомно Флуоресцентни спектромери (AFS), UV/Vis Спектрофотометри, Системи за микровълново разлагане, Автоматизирани системи за работа с течности.

 Атомно Абсорбционен спектрофотометър AI 500 - Изтегли
 Атомно Флуоресцентен Спектрофотометър Lumina 3300 - Изтегли

Faster srl
- Италианска фирма производител на лабораторни камини и ламинарни боксове.

 Ламинарен бокс SafeFAST Top - Изтегли
 Ламинарен бокс CytoFAST Elite - Изтегли
 Лабораторна камина FASTER ChemFAST - Изтегли
 Изолатор GloveFAST Cyto/Aseptic - Изтегли
 Индустриално оборудване CleanFLOW Booth VFU unit - Изтегли
 Индустриално оборудване CleanFLOW Booth VFU unit - Изтегли

Memmert GmbH & Co. KG
- Немски производител на лабораторни инкубатори, сушилни, водни бани и др.

 Каталог сушилни - Изтегли
 Каталог инкубатори - Изтегли
 Каталог климатични камери - Изтегли
 Каталог водни и маслени вани - Изтегли

TESTO AG
- Водеща немска компания производител на измервателни пробори за контрол на температура, влажност, налягане, шум, осветеност и др.

 Брошури Testo - Изтегли
1 2 3 4   4

За контакт

Офис София:
Факс: +359 (0) 884 155 617
Тел: +359 02 850 41 00
Тел: +359 02 850 41 01
GSM: +359 (0) 886 19 76 22
GSM: +359 (0) 886 19 76 26
GSM: +359 (0) 884 88 45 51
e-mail: office(at)soflab.eu
Адрес: България, София
ж.к София парк, сграда (блок) 16 Б, партерен етаж

Регионални сътрудници:

гр. Пловдив:
Тел/факс: 032 624 446
GSM: 0882 023 554
e-mail: dimitar.sahatchiev@soflab.eu

гр. Шумен:
Тел/факс: 054/800 503
GSM: 0885 057 125
e-mail: kristina.stoeva@soflab.eu

Начало| Партньори| Продукти| Поръчай| Клиенти| Проекти| За нас| Сертификати| Новини| Контакти|
All rights reserved. Website design and development by Softgroup Ltd.