Софлаб ООД - лабораторни консумативи, апарати и мебели  

16.03.2017 - Семинар на фирма СОФЛАБ ООД - 02.2017

В периода от 21.02 до 23.02.2017 година се проведе ежегодния семинар на фирма Софлаб ООД в СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря. Бяха представени продуктите на водещи фирми и наши партньори в областта на лабораторното оборудване и консумативи:
1. GBC Scientific Equipment Pty Ltd
2. Waldner laboreinrichtungen GmbH&Co.KG
3. Evoqua Water Technologies GmbH
4. Faster S.r.l
На огромен интерес се радваха лекциите на фирма GBC Scientific Equipment Pty Ltd на тема: Time of flight ICP MS – Принцип на действие и предимства и Начини за подобряване на аналитичната прецизност в Атомно абсорбционната спектроскопия.
Участниците в семинара имаха възможност за пряка дискусия с четиримата лектори по всички въпроси, представляващи интерес за тях.

15.03.2017 - Eclipse 5300 - Иновативната система за тестване на разтворимост

Автоматичната система за тестване на разтворимост Eclipse 5300* предлага бързо и точно вземане на проби с помощта на прецизни спринцовки. Елиминира се използването на клапани и ротационни помпи, оптимизира се пътят на пробата с минимален обем 3.5 ml. Конфигурацията на апарата позволява да протичат два различни и независими метода. Използва широко достъпни филтри за 25 mm спринцовки.
*На пазара от Юли 2017

01.03.2017 - Най-иновативното работно място за лабораторна везна - AKKURAT лабораторна маса

AKKURAT лабораторна маса позволява безопасна работа без достъп на прах и осигурява оптимална видимост в заграждението. Големият сгъваем преден панел прави изключително лесно настройването на везната. При затваряне предният панел се смъква автоматично. Напълно изолирано работно място от вибрации и шок-абсорбиращ плот, които гарантират бързо и точно калибриране при претегляне на силно чувствителни микро обеми. Дизайн, който се фокусира върху функционалността, и ергономичност за достигане на най-високите стандарти за професионално качество и надеждност.

08.12.2016 - Представяне на новия SIM ICP 6000 - оптично-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма

Новият SIM ICP 6000 е с обхват на дължина на вълната от 120 до 850 nm и позволява измерване на дори и халогенни елементи като хлор, бром, йод до ppb. С двоен изглед - радиален и аксиален; UV-изпълнение - до 1000 пъти по-чувствителен в сравнение с Echelle optics ICP-OES; 40 MHz FR-генератор, отговарящ изключително бързо на промени в плазмата. Възможна е директна аспирация на органични и маслени проби без нужда от аксесоари. Апаратът е с патентован Plasma Integrity Protector (PIP) и камера за поглед върху пробата.

10.09.2016 - Представяне на новия OPT-DISS 410 - система за анализ на процеса на разтворимост с fibre optic

Извършва мултикомпонентни анализи - измерва до 2 компонента при един UV-анализ. С патентована система за пробовземане, която елиминира образуването на въздушни мехурчета и слепване на частици. Бърза обработка на данни, едновременно събиране на информация при работа с 12 съда. Широко се използва и прилага във фармацевтичната индустрия - над 50 от най-големите компании в света работят с Opt-Diss на фирма Distek.

29.06.2016 - Нова продуктова линия на фирма Waldner laboreinrichtungen GmbH&Co.KG

През 2016 година немската фирма, производител на висококачествени лабораторни мебели планира да пусне на пазара новата си гъвкава продуктова линия, която превръща офиса в лаборатория и лабораторията в офис.07.04.2016 - Складова база СОФЛАБ ООД

От месец април тази година фирма СОФЛАБ ООД разполага със собствена складова база с адрес: Търговски център БОИЛА, гр. София 1138, бул. Самоковско шосе №2Л.


01.03.2016 - Семинар СОФЛАБ ООД 23.02.2016-25.02.2016

В периода 23.02.2016-25.02.2016 СОФЛАБ ООД организира ежегодния си семинар в СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря. Нашите гости се запознаха с новостите в продуктовият обхват на фирмите: Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, Distek Inc, Rigaku Raman Technologies, Inc и Waldner laboreinrichtungen GmbH&Co.KG. Участниците в семинара имаха възможността да видят демонстрационните апарати на тези фирми, както и да дискутират с лекторите тясно засягащите ги теми.


21.12.2015 - Проект „София Тех Парк“ АД

През месец декември СОФЛАБ ООД завърши един от своите големи проекти за лабораторно обзавеждане и доставка на апаратура и стъклария. Фирмата осигури висококачествени и високотехнологични продукти, с които да спомогне в едно ново начинание за създаването на първия научен и технологичен парк в България, който да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите.03.12.2015 - Сервизен отдел на фирма СОФЛАБ ООД

През месец ноември 2015 фирма Софлаб ООД обнови сервизният си отдел като добави няколко автомобила, с които нейните служители да могат да реагират своевременно в случай на проблем, профилактика и сервиз на апаратите, предлагани в продуктовият обхват на фирмата. По този начин Софлаб ООД осигурява висококачествено обслужване на своите клиенти.

10.07.2015 - Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG

През месец юли 2015 година, фирма СОФЛАБ ООД разшири кръга от доставчици с прибавянето на германския производител на електронни измервателни устройства - Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG.
Новият партньор е световно признат производител на всички видове рН-метри, кондуктометри, оксиметри, йонметри, турбидиметри и др.
01.03.2015 - Семинар на фирма Софлаб ООД

В периода от 24.02 до 26.02.2015 година Софлаб ООД проведе ежегодния си семинар в СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря.
Бяха представени продуктите на водещи фирми и наши партньори в областта на лабораторното оборудване и консумативи като:
1. Peter Huber Kaltemaschinenbau GmbH;
2. Rigaku Raman Technologies, Inc;
3. Evoqua Water Technologies GmbH;
4. Heidolph Instruments GmbH & Co. KG;
Бяха засегнати следните теми:
1. Peter Huber Kaltemaschinenbau GmbH - "Термален трансфер и контрол".
2. Rigaku Raman Technologies, Inc –
-“Раманова спектроскопия и инструментариум (история, фундаментална информация, апарати).”
-“Приложения за мобилна употреба (анализ на изходни суровини за фармацевтичната индустрия)”
Апаратът беше наличен за работа с продукти на нашите гости, които имаха възможност да направят съответните анализи с него.
3. Evoqua Water Technologies GmbH – „История на компанията, замърсяване и пречистване на води. Апарати”
4. Heidolph Instruments GmbH & Co. KG – „Представяне на компанията. Ротационно изпаряване в лабораторни и индустриални условия.”
16.02.2015 - Оптични инструменти - Kern & Sohn GmbH

Началото на 2015 година фирма Kern & Sohn GmbH разшири продуктовият си обхват като добави към своето производство и оптични инструменти като: микроскопи и рефрактометри.

24.11.2014 - Представителство Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

Средата на месец Ноември 2014г. фирма СОФЛАБ ООД стана оторизиран представител на германската фирма производител на ротационни вакуум изпарители, магнитни бъркалки, хомогенизатори и др. - Heidolph Instruments GmbH & Co. KG30.05.2014 - Работна среща за представяне на преносимият апарат за анализ на материали на базата на рамановата спектроскопия - „Progeny”

През месец май 2014 г. Софлаб ООД проведе работни срещи, на които представи преносимият апарат на фирма Rigaku Raman Technologies, Inc. за анализ на материали на базата на рамановата спектроскопия „Progeny”. Присъстващите имаха възможността да направят съответните анализи с него. Представянето се извърши с представители на фирма Rigaku Raman Technologies, In - Aleks Trajanovski и Valerian Ciobota, както и Управителите на фирма Софлаб ООД - г-н Борис Попов и г-н Галин Минков.

06.03.2014 - Демонстрация на новите апарати на фирма Distek Inc.

На 06.03.2014 г. в офиса на фирма Софлаб ООД, в град София, се проведе работна среща на тема: „Представяне на новите модели апарати за тест на степен на разтворимост на твърди лекартвени форми, на фирма Дистек. Апарат за тест на разтворимост Model 7100 и Opt Diss система за анализ на процеса на разтворимост с fibre optic. ”
Апаратите бяха налични за проби със среда на поканите участници от различни водещи фармацевтични фирми, като се даде възможност за извършване на анализи с апаратите. Демонстрацията беше извършена с представител от фирма Distek Inc г-н Jeff Seely и г-н Борис Попов.


28.03.2014 - Семинар на фирма Софлаб ООД

В периода 25.02.2014г. до 27.02.2014г. фирма Софлаб ООД организира семинар, на който бяха представени продуктите на водещи фирми и партньори на фирмата в областта на лабораторното оборудване и консумативи като: Kyoto Electronics M. Ltd , Tanaka Scientific Ltd, Aurora Instruments Ltd, Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, и WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.
Бяха засегнати следните теми:
Kyoto Electronics M. Ltd – “Представяне на компанията и преглед на нейното конкурентноспособно продуктово портфолио.”
Tanaka Scientific Ltd. – “Иновации в петролната индустрия от страна на един професионалист със 100 годишен опит.”
Aurora Instruments Ltd-"Цялостни решения за автоматизирана пробоподготовка и елементен Анализ".
Macherey-Nagel GmbH & Co. KG – „Валидиране на метода на анализ и контрола на качеството на водата”
WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG – „Икономичните технологии „Variable Air Volume” и „Secuflow” при лабораторните камини – една добра инвестиция”
Мероприятието се проведе в СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря.


28.01.2014 - Проект "Балканфарма Дупница - АД"

През месец януари 2014 г. бе завършен проект за обзавеждане на една от лабораториите на фирма Балканфарма Дупница - АД с лабораторните мебели на един от водещите производители в тази област - WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG

20.12.2013 - Представяне на лабораторията на „колела” на фирма Waldner Laboreinrichtungen GmbH

В края на месец ноември фирма Софлаб ООД организира демонстрация на лабораторните мебели на германската фирма Waldner laboreinrichtungen GmbH&Co.KG. Нашите клиенти имаха възможността да видят нагледно продуктите предлагани от германската фирма благодарение на компактната и мобилна лаборатория на "колела", която беше любезно предоставена от страна на производителя.


26.09.2013 - Семинар на фирма Софлаб ООД

В периода 24.09.2013-25.09.2013г. фирма Софлаб ООД организира специализиран семинар за своите клиенти от Фармацевтичната индустрия на тема „Представяне на новите модели апарати за тест на степен на разтворимост на твърди лекартвени форми, на фирма Дистек”. Мероприятието се проведе в Рачев Хотел Резиденс, село Арбанаси, гр. Велико Търново.29.04.2013 - Шоурум на Софлаб ООД

На 19.04.2013 Софлаб ООД отвори първия си шоурум за лабораторни мебели на фирма WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG. Шоурумът се намира в град София, бул. Черни Връх 103, офис 2. В него може да видите: химически камини, лабораторни острови, шкафове за съхранение на химикали и всичко необходимо за комфортната, практична и безопасна работа в една лаборатория. Снимки на шоурума може да видите в раздел "Проекти.

26.04.2013 - Проект лабораторно обзавеждане на фирма "Верила Лубрикантс" АД

В края на месец април тази година, фирма Софлаб ООД стартира проект за цялостно обзавеждане на лабораторията на фирма"Верила Лубрикантс" АД с мебелите на фирма WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG.

01.03.2012 - Семинар 26.02.2013 - 28.02.2013

Софлаб ООД проведе ежегодния си семинар в хотел Калина Палас, гр. Трявна, на който представи някои от новите си партньори и техния продуктов обхват, като Mecmesin, Reagecon Diagnostics Limited, Getinge Lancer SAS, Philipp Kirsch GmbH, Wilhelm Werner GmbH Reinstwassertechnik .
Някои от своите нови продукти презентираха и лекторите от фирмите Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, BRAND GMBH & CO KG, Peter Huber Kaltemaschinenbau GmbH.
20.09.2012 - Втори проект "Балканфарма Дупница - АД"

През месец септември бе завършен втори проект за обзавеждане на лаборториите на "Балканфарма Дупница - АД" с мебели на фирма WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG. Оборудван бе цял етаж в сградата на "Качествен контрол".

15.08.2012 - Проект "Балканфарма Дупница - АД"

През месец август 2012г. бе завършен проект за обзавеждане на една от лабораториите на фирма Балканфарма Дупница - АД с лабораторните мебели на един от водещите производители в тази област - WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG

23.07.2012 - Изграждане на химическа камина на фирма Waldner laboreinrichtungen GmbH&Co.KG за нуждите на фирма Холсим-България ООД

В средата на месец юли фирма Софлаб ООД стартира проект за изграждане на лабораторна камина за нуждите на фирма Холсим - България ООД, оборудвана с мивка, контакти за включване на ел. лабораторни уреди, както и шкафове свързани с вентилацията на камината за съхранение на химически вещества.

юли 2012 - Стартиране на нови проекти за лабораторно обзавеждане

През месец юли стартираха два нови проекта за цялостно обзавеждане на лабораториите на фирмите "Болярка ВТ" АД и "Балканфарма-Дупница АД" с мебели на фирма WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG.

05.07.2012 - Завършване на проект за обзавеждане на лабораториите на фирма Лактима ЕАД

През месец юли тази година бе завършен проект за обзавеждане на микробиологичната и физикохимичната лаборатии на фирма Лактима ЕАД. Благодарение на висококачествените мебели на фирма WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG фирма Софлаб ООД предостави на своите клиенти условя за комфортна работа по европейски стандарт.

03.05.2012 - Придобиване на официалното право за продажба на продуктите на фирма Brand GmbH + Co KG

На 03.05.2012г. фирма Софлаб ООД придоби правото да бъде оторизиран дистрибутор на фирма Brand GmbH + Co KG за продажба на продуктовия и обхват на територията на България.

01.03.2012 - Семинар 21.02.2012-23.02.2012

От 21.02.2012 до 23.02.2012 Софлаб ООД организира семинар, на който бяха представени продуктите на следните фирми:

WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG - Германска фирма, световен лидер в проектирането и производството на лабораторни мебели, камини и антивибрационни маси;

Macherey-Nagel - Германска фирма производител на консумативи за: течна и газова хроматография, анализ на води, микробиологични тестове, филтриране на проби, мембранна филтрация и бързи полеви тестове. Фирмата произвежда и апарати за: анализ на води, микробиологичен мониторинг, термореактори и др;

Fungilab – Испанска фирма, производител на вискозиметри и апарати за TLC;

KINEMATICA – Швейцарска фирма, производител на лабораторни апратати за разбъркване, хомогенизиране, смилане, натрошаване, термостатиране и др.

Особен интерес предизвика подвижната лаборатория на фирма WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG, която бе оборудвана с всички необходими мебели за нормалната и комфортна работа в една лаборатория.

Мероприятието се проведе в хотел "Мариета Палас" - гр. Несебър.
30.12.2011 - Благодарствен сертификат

Софлаб ООД получи благодарствен сертификат за принос в популяризирането и утвърждаването на продуктите на фирма Мacherey-Nagel GmbH на българския пазар.

13.05.2011 - Семинар на тема: „Представяне на продукти на фирма Distek Inc, чийто официален представител е фирма Софлаб ООД”

От 10.05.2011 до 11.05.2011 в Рачев Хотел Болярски, гр. Велико Търново екипът на Софлаб ООД организира семинар, на който бяха представни продуктите на фирма Distek Inc - водещ производител на лабораторни апарати за тестване на капсули и таблетки за фармацевтични производители. Подробно бяха презентирани следните апарати: Symphony 7100, Evolution 6100, Evolution 6300, Evolution 4300, Model 2100 C, VIP 4400, Ezfill 4500 Media Preparation Station, Opt-Diss UV Fiber Optics 8453 UV-VIS, Disintegration testing system 3100. Лектор на семинара беше: Дейвид Мартел – Мениджър международни продажби


15.02.2011 - Семинар Азалия, 2011

От 09.02.2011 до 11.02.2011, в хотелски комплекс Азалия, в курорта Св. Константин и Елена, гр. Варна, фирма Софлаб ООД отново организира семинар, в който взеха участие лектори, представители на водещи фирми и наши партньори в областта на лабораторното оборудване и консумативи като:
Waldner laboreinrichtungen GmbH&Co.KG - Германска фирма световен лидер в проектирането и производството на лабораторни мебели, камини и антивибрационни маси
Faster S.r.l - Италианска фирма производител на лабораторни камини и ламинарни боксове Schmidt+Haensch GmbH & Co. - Германска фирма производител на рефрактометри и поляриметри.
Aurora Instruments - Канадски производител на аналитична апаратура както следва: Атомноаборбционни спектрофотометри (AAS), Атомно Флуоресцентни Спектрофотометри (AFS), UV/Vis Спектрофотометри, Системи за микровълново разлагане, Автоматизирани системи за работа с течности.
Polytec –Германски производител на NIR спектрометрични системи за on-line и off-line измервания.
Насоката на семинара бе в обновяване на информацията на нашите гости, относно продуктите, предлагани от фирма Софлаб ООД, както и затвърждаване на досегашните ни търговски взаимоотношения с тях.14.02.2011 - Софлаб ООД и Distek Inc. заедно на българския пазар

Уважаеми производители на таблетни и капсулни форми,
Софлаб ООД има удоволствието да Ви информира, че считано от 01.02.2011 ние сме новия официален и единствен вносител на продуктовата гама на Distek Inc. за България. Софлаб сключи договор с фирма Distek Inc за продажба, сервиз и валидиране на всички техни апарати.

ноември 2010 - Семинар 03.11.2010 - 04.11.2010

От 03.11.2010 до 04.11.2010 в Рачев Хотел Болярски, гр. Велико Търново екипът на Софлаб ООД организира семинар на тема:
„Представяне на продукти с приложение в анализите на нефтопродукти на следните производителите: Kyoto Electronics Ltd.; Tanaka Scientific Ltd и Cannon Instrument Company, чийто официален представител е фирма Софлаб ООД.
Лектори на семинара бяха: Judit Jeney и Szabolcs Sümegi.

май 2010 - Нов адрес на фирма Софлаб ООД

От 11.05.2010 Фирма Софлаб ООД е на нов адрес: бул. Черни Връх 103, офис 2. Телефоните остават същите.

април 2010 г. - Булконтрола 2010

„Софлаб” ООД взе участие в 39-тото издание на БУЛКОНТРОЛА 2010 в „Интер Експо и Конгресен център” гр. София от 13-16.04.2010. На площ от 40 m2 в зала 1, бяха изложени: Цифрови диспенсери за агресивни и органични течности, с променлив обем, с клапан за обезвъздушаване, Dispensette® III, Електронна дозираща пипета, Дигитална бюрета Titrette®BRAND, Автоматична микропипета с променлив обем, Transferpette®, едноканална и HandyStep Electronic на фирма Brand; Техническа електронна везна ALC-2100.1 и Преносим pH метър PT-10-P20 на фирма Sartorius; Апарат на Пенски-Мартенс за определяне на пламна температура (затворен тигел) на фирма TANAKA INSTRUMENTS; Циркулационна вана CC-106A, Вискозиметрична вана CC-130A Visco 5 и Охладителна система Minichiller-NR на фирма Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH; Система за дестилация с пара FoodALYT D 5000 и Система за разлагане по метода на Келдал на фирма Omnilab- H. JÜRGENS GmbH & Co. KG; Спектрофотометър NANOCOLOR® UV/VIS и Преносим фотометър PF-12 на фирма Macherey-Nagel GmbH & KO.KG – Германия; Автоматичен цветен колоноброяч на фирма Interscience; UV кабинет Uvitec модел CV 006 на фирма UVItec Limited; Система за ултрачиста вода LaboStar™ 2DI на фирма SG Wasseraufbereitung, Диафрагмена помпа MPC 104 Ep, Ilmvac.

март 2010 - Семинар Азалия, 2010

От 10.02.2010 до 12.02.2010, в хотелски комплекс Азалия, в курорта Св. Константин и Елена, гр. Варна, фирма Софлаб ООД организира семинар, в който взеха учатие лектори, представители на водещи фирми и наши партньори в областта на лабораторното оборудване и консумативи като:
Brand GmbH + Co KG, Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH, Omnilab- H. JÜRGENS GmbH & Co. KG, Wesemann International GmbH, SG Wasseraufbereitung und Regenerierstation GmbH.
Насоката на семинара бе в обновяване на информацията на нашите гости, относно продуктите, предлагани от фирма Софлаб ООД, както и затвърждаване на досегашните ни търговски взаимоотношения с тях.

април 2009 г. - Sartorius

От месец април 2009 година фирма „Софлаб” ООД предлага пълната гама везни и лабораторни рН метри с марка Sartorius и Acculab за територията на България.

май 2009 г. - БУЛКОНТРОЛА 2009

„Софлаб” ООД ще вземе участие в 38-то издание на БУЛКОНТРОЛА 2009 в „Интер Експо и Конгресен център” гр. София от 26 до 29 май 2009 година. На площ от 40 m2 в зала 1, щанд С15 ще бъдат изложени лабораторни мебели и камини на фирма Wesemann, аналитични везни на фирма Sartorius, ротационен вакуум изпарител на Heidolph, лабораторни сушилни на фирма „Binder”, дозатори, автоматични пипети и дигитални бюрети на фирма “Brand” и др.

февруари 2009 г. - Проект "Приста ойл"

Фирма „Софлаб” ООД завърши проектирането и стартира изграждането и обзавеждането на новия лабораторен комплекс на „Приста Ойл” АД в град Русе.


февруари 2009 г. - Проект "Кастра Рубра"

Стартира проектирането и обзавеждането на лабораторията на „Телиш” АД в изба „Кастра Рубра” с лабораторни мебели на фирма „Wesemann”.

юни 2008 г. - Проект "Нова трейд"

Фирма „Софлаб” ООД достави и монтира лабораторни мебели и химически камини в микробиологичните и физикохимични лаборатории на „Нова трейд” ЕООД в гр. Съединение


25.03.2008 г. - Проект "Coca Cola"

Фирма "Софлаб" ООД финализира успешно проекта за обзавеждане на лабораторията на "Coca Cola HBC" гр. Търговище с лабораторни мебели на фирма "Wesemann". Доставени и монтирани бяха лабораторни плотове, полипропиленови плотове с вградени мивки и централни работни маси.


12.02.2008 г. - Каталог СОФЛАБ 2008/2009

В края на месец февруари предстои да излезе от печат новия каталог на фирма "Софлаб" ООД с валидност до края на 2009 година.

10.01.2008 г. - Обзавеждане на лабораторията по екология на "КЦМ" АД- гр. Пловдив

Финализирано беше обзавеждането на четирите помещения на новата лаборатория по екология към завода. В проекта бяха доставени и монтирани лабораторни плотове от керамика, полипропилен и химически устойчив меламин, както и четири химически камини и шкафове за съхранение на киселини и основи.

03.08.2007 г. - Обзавеждане на лабораторията по екология на "КЦМ" АД- гр. Пловдив

През месец август 2007 година фирма "Софлаб" ООД стартира проекта по обзавеждане на новите помещения към лабораторията по екология на "КЦМ" АД с лабораторни мебели и камини на немската фирма Wesemann.

18 юни 2007 г. - Нов адрес и нови телефонни номера

ФИРМА "СОФЛАБ" ООД Е С НОВ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. СОФИЯ, УЛ. ЯСТРЕБЕЦ 20, ОФИС 2Б.
НОВИТЕ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА СА:

02 850 41 00
02 850 41 01

10 май 2007 г. - ISO 9001:2000

Фирма "Софлаб" ООД стартира процедура по сертификация съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2000

5 май 2007 г. - БУЛКОНТРОЛА 2007

Фирма Софлаб ООД взе участие в специализираното изложение "Булконтрола 2007" от 25 до 28 април. На щанда на фирмата в "Интер Експо и Конгресен център" София бяха демонстрирани нови модели апарати на фирмите ZEISS, IKA, Sartorius Acculab, Biochrom и Gerhardt.


20 октомври 2006 - Проект "Милки Екс"

Стартира проектирането, обзавеждането и оборудването на две физикохимични и микробиологична лаборатории в завода на "Милки Екс" в град Севлиево с лабораторни мебели на немската фирма Wesemann и лабораторни апарати и консумативи на Jurgens Omnilab, Memmert, Sartorius, Funke-Gerber, Zeiss, Sistec, GFL, Brand и други.

8 май 2006 - Проект "Томил Продукт"

Финализира се проекта по изграждане и оборудване на две нови лаборатории в завода в град Септември. Проекта включва цялостно обзавеждане на физикохимична и микробиологична лаборатории: лабораторни мебели на немската фирма Wesemann, апарати и консумативи на немската фирма Jurgens Omnilab.

10 Април 2006 - Проект Meggle MJ

Беше финализирана работата по оборудване с лабораторни мебели на фирмата Wesemann на новата физикохимична лаборатория в завода в град София

За контакт

Офис София:
Факс: +359 (0) 884 155 617
Тел: +359 02 850 41 00
Тел: +359 02 850 41 01
GSM: +359 (0) 886 19 76 22
GSM: +359 (0) 886 19 76 26
GSM: +359 (0) 884 88 45 51
e-mail: office(at)soflab.eu
Адрес: България, София
ж.к София парк, сграда (блок) 16 Б, партерен етаж

Регионални сътрудници:

гр. Пловдив:
Тел/факс: 032 624 446
GSM: 0882 023 554
e-mail: dimitar.sahatchiev@soflab.eu

гр. Шумен:
Тел/факс: 054/800 503
GSM: 0885 057 125
e-mail: kristina.stoeva@soflab.eu

Начало| Партньори| Продукти| Поръчай| Клиенти| Проекти| За нас| Сертификати| Новини| Контакти|
All rights reserved. Website design and development by Softgroup Ltd.